หากคุณต้องการติดต่อเรา คุณสามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
    โรงเรียนบ้านเชียงดาว

   หมู่ที่ 6 บ้านเชียงดาว ตำบลเชียงดาว

   อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   50170

   โทรศัพท์ 053-455073

   โทรสาร 053-456240