เจ้าหน้าที่/นักการภารโรง

นางสาววรรณ์วิภา ศรีสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร 084-3738263

นายไสว วงค์มอย
นักการภารโรง

โทร 086-1206765

นางสาวปิยะรัตน์ พุทธิแจ่ม
เจ้าหน้าที่ี่สระว่ายน้ำ
โทร –